Személyi feltételeink

A ránk bízott és bizalommal hozzánk hozott gyermekekről óvodánkban, 18 felnőtt dolgozó gondoskodik, akik biztosítják az intézmény folyamatos és zavartalan működését.
Pedagógusaink főiskolai végzettségűek, néhányuk szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, óvodamenedzser. A közösségünkre jellemző a sokszínűség. Különböző érdeklődési területeikkel (pl. egészséges életmód, sport, kézművesség, zene stb.) gazdagítják a nevelést. Dajkáink többsége szakképzett, méltó segítőtársaink a nevelésben. Igyekeznek a környezetünket széppé, esztétikussá, tisztává varázsolni.
Óvodapedagógusaink, kollegáink attitűdbeli jellemzői: gyermekközpontúság, empátiakészség, kellő pedagógiai tapintat, türelem.
A hatékony nevelés érdekében évek óta összeszokott és jól együttműködő, egymást harmonikusan kiegészítő óvónői párok dolgoznak felmenő rendszerben. A csoportok szervezésénél figyelembe vesszük a szülők igényeit, elvárásait.
Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása érdekében számtalan pályázatot írtunk, így sikerült sok új fejlesztő eszközt beszereznünk. Hatékonyabbá tettük a Naplás Környéki Gyermekekért Alapítvány munkáját, amely évek óta jelentős segítséget nyújt a csoportszobák berendezéseinek felújításában, valamint udvari játékaink pótlásában.
Főbb célkitűzéseink, alapelveink a Helyi Óvodai Program alapján: kiemelten hangsúlyos szerepet szánunk továbbra is a környezeti nevelésnek és az egészséges életmódra nevelésnek, a mozgásnak, és a környezetvédelemnek. Mindannyiunk legfőbb hivatása, hogy a gyermeki igényeket szem előtt tartva olyan harmonikus légkört kell teremteni, amelyben a reánk bízott apróságok kiegyensúlyozottan, életkoruknak megfelelően fejlődhetnek. Valljuk, hogy a legfontosabb a felhőtlen játék, ami semmivel sem helyettesíthető, a legértékesebb, ami a gyermekkort igazán gyermekkorrá teszi. Ugyanakkor szem előtt tartjuk, hogy a készségek és képességek fejleszthetők, s hogy általuk a gyermeki személyiség kibontakoztatása ugyanolyan fontos feladatunk, mint az, hogy megfelelő helyet, időt, alkalmat teremtsünk a szabad játékra. Legfőbb feladatunknak tekintjük, hogy olyan emberi értékeket közvetítsünk, melyek kihatnak gyermekeink későbbi életére is, s amelyek segítségével megállják majd helyüket az iskolában, az életben.
Célunk a gyerekek kíváncsiságának kielégítése, érdeklődésük felkeltése, s a mindenkiben ott rejlő tehetség kibontakoztatása, a kreativitás és a problémamegoldás fejlesztése, hiszen ezen keresztül alapozható meg a tanulási képesség.
2008 szeptemberétől az egészséges fejlődésű gyermekek mellett fogadjuk a sajátos nevelési igényű (enyhén mozgássérült, látás-, hallássérült, beszéd és pszichés funkciók zavaraival küzdő, valamint ételallergiás) gyermekeket is.