Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontjai

Értekezlet dátuma Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős
augusztus A következő nevelési év előkészítése, elkezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás. Óvodavezető
augusztus / szeptember Nevelési év nyitó értekezlet Óvodavezető
szeptember Általános nevelési értekezlet Óvodavezető
október Időszerű feladatok Óvodavezető helyettes
január Félévi munkát értékelő, következő félére vonatkozó feladat meghatározó értekezlet

  • pedagógiai munka elemzése, értékelése
  • a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata
Óvodavezető helyettes,
Team vezető
március Időszerű feladatok

  • pedagógus továbbképzés
Mk. vezető,
Óvodavezető helyettes
április Felkészülés a nevelési év zárására Óvodavezető helyettes
június Nevelési év záró értekezlet

  • II. Félévi munkát értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet
  • pedagógiai munka elemzése, értékelése
  • a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata
Óvodavezető