Házirend

Szeretettel köszöntjük a Rákosmenti Micimackó  Óvodában!

házirend 2015.09.15

Az óvodai nevelés legfontosabb feladata a gyermek óvodai házirend személyiségének sokoldalú fejlesztése, melynek alapja az egészséges, derűs, nyugodt légkör.

Ennek megvalósításához elengedhetetlen a család és az óvoda sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése és a házirend betartása.


Tartalomjegyzék
A Rákosmenti Micimackó óvoda házirendje
Az intézmény adatai
Bevezető
Általános rendelkezések
Az óvodai élet rendje
A gyermekek és szülők jogai és kötelességei
Óvodai felvétel, átvétele, megszűnés eljárási rendje
A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírások
A beiskolázás rendje
A gyermekek behozatalának, elvitelének szabályai
A gyermekek ruházata
Étkezéssel kapcsolatos szabályok
Térítési díj befizetésének, visszatérítésének rendje
A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
Gyermekbalesetek megelőzését szolgáló általános óvó-védő szabályok
Reklámozás szabályai
A gyermek jutalmazása és a fegyelmezés formái
A család és az óvoda közös nevelési elveinek alakítása
Az óvoda dokumentumai és nyilvánosság
Érvényességi rendelkezések és nyilvánosság
Legitimációs záradék